Samhällsfastigheter

Sveriges befolkning har ökat stadigt de senaste åren. Det innebär bland annat ett fortsatt stort behov av förskolor, skolor och andra samhällsfastigheter. Man räknar med att det behövs tusen nya skolor den kommande tioårsperioden. 

Inom vår egen projektutvecklingsverksamhet är samhällsfastigheter ett prioriterat område. Vi letar alltid efter lämplig mark och har kontakt med både kommuner och andra markägare. Parallellt har vi en pågående dialog med de olika aktörer som driver förskolor, skolor och äldreboenden. Även efterfrågan från olika fastighetsföretag är stor, det är många som vill äga och förvalta samhällsfastigheter.

En av Wästbyggs stora fördelar när det kommer till att utveckla samhällsfastigheter är att projektutveckling och entreprenadverksamheten finns i samma organisation. I entreprenadföretaget finns mycket kunskap som projektutvecklingssidan har stor nytta av direkt från planeringsstadiet. På så sätt blir projekten mycket bättre från början och vi hittar detaljerna som ger en effektivare byggprocess. Det är helt enkelt en win-win-situation att ha all kunskap i huset, vi löser många kniviga frågor över en kopp kaffe!

Wästbygg är huvudpartner i organisationen Forum Bygga Skola. Organisationen arbetar dels med kunskapsspridning och dels med opinionsbildning. Genom vårt deltagande får vi kontakt med alla övriga intressanta aktörer som på olika sätt deltar i organisationens verksamhet – skolhuvudmän, andra byggbolag, arkitekter, inredare, förvaltare, skolledare och lärare. Alla har den gemensamma ambitionen att vara med och bygga framtidens skola, ett begrepp som omfattar så mycket mer än bara en lokal att driva skolan i.

 

Några aktuella samhällsfastigheter: