Bostad

Vi bygger bostäder där människor ska trivas under en lång tid. Oftast bygger vi flerbostadshus, både hyreslägenheter och bostadsrätter. En del av de bostadsområden som vi uppför har utvecklats av vårt projektutvecklingsbolag men vi bygger också åt både kommunala och privata beställare.

Stor kunskapsbank

År 1981 byggde vi våra första bostäder. Eftersom vi varit med så länge har vi stött på det mesta; utmaningar, problem, bra idéer och nya lösningar. Vi har lärt oss massor på vägen, och hela tiden arbetat för att förfina vårt koncept. Vi är gärna med så tidigt som möjligt i processen just för att kunna bidra med den stora kunskapsbank som vi har byggt upp.

Självklara miljöcertifieringar

På Wästbygg har vi lång erfarenhet av att bygga enligt de olika certifieringssystem som används på den svenska marknaden. Vi har fått Svanens grundlicens och kan Svanenmärka våra egenutvecklade bostadsprojekt. Miljöbyggnad är en annan vanlig certifiering som vi gärna arbetar med. Båda ger kvitton på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller energi, inomhusmiljö och material.

Wästbyggs koncepthus

Vårt koncepthus för bostäder är resultatet av de erfarenheter vi samlat på oss under våra många år i branschen. Kort byggtid, effektiv teknik, enkla lösningar och låg energiförbrukning sammanfattar Wästbygghuset.

Aktuella projekt

Kontakt